Hľadaný výraz: Dan 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Vtedy kráľ rozkázal zavolať čarodejov, veštcov, snárov a Chaldejcov, aby vyložili kráľovi jeho sny. I dostavili sa pred kráľa.

1

mail   print   facebook   twitter