Hľadaný výraz: Dan 10,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Hovoril teda: „Či vieš, prečo som prišiel k tebe? Ale oznámim ti, čo je napísané v spoľahlivom písme.

1

mail   print   facebook   twitter