Hľadaný výraz: Dan 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 mladíkov, na ktorých niet nijakej chyby, pekného zovňajšku, vnímavých pre každú múdrosť, vystrojených znalosťami a chápavých na vedomosti, ktorí by boli schopní stáť v kráľovskom paláci; a aby ich naučil chaldejskému písmu a reči.

1

mail   print   facebook   twitter