Hľadaný výraz: Dan 7,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.

1

mail   print   facebook   twitter