Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.

1

mail   print   facebook   twitter