Hľadaný výraz: Am 3,3-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohovorili? 4 Či lev reve v lese, ak nemá korisť? - Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? - Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila? 6 Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? - Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán? 7 Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval?

1

mail   print   facebook   twitter