Hľadaný výraz: Am 3,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným; vtedy zaniknú domy zo slonoviny a bude koniec mnohým domom“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter