Hľadaný výraz: Abd 1,17-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Na vrchu Sion bude však záchrana a bude svätý; Jakubov dom sa zmocní svojho majetku. 18 Jakubov dom bude ohňom a Jozefov dom plameňom, dom Ezauov však plevou, ktorú zapália a strávia, a z Ezauovho domu sa nezachráni nik, lebo Pán (tak) hovorí. 19 Zmocnia sa juhu, Ezauovho vrchu a roviny Filištíncov. Zmocnia sa Efraimových polí a polí Samárie a Benjamín Galaádu.

1

mail   print   facebook   twitter