Hľadaný výraz: 3Jn 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.

1

mail   print   facebook   twitter