Hľadaný výraz: 3Jn 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

1

mail   print   facebook   twitter