Hľadaný výraz: 3Jn 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

1

mail   print   facebook   twitter