Hľadaný výraz: 2Tim 4,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. 20 Erastus zostal v Korinte. Trofima som nechal chorého v Miléte.

1

mail   print   facebook   twitter