Hľadaný výraz: 2Tim 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov.

1

mail   print   facebook   twitter