Hľadaný výraz: 2Tim 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo:

1

mail   print   facebook   twitter