Hľadaný výraz: 2Sol 1,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

1

mail   print   facebook   twitter