Hľadaný výraz: 2Sol 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte.

1

mail   print   facebook   twitter