Hľadaný výraz: 2Sol 1,5, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.

1

mail   print   facebook   twitter