Hľadaný výraz: 2Sam 8,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Jojadov syn Banaiáš velil Kereťanom a Feleťanom a Dávidovi synovia boli kňazmi.

1

mail   print   facebook   twitter