Hľadaný výraz: 2Sam 7,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Lebo ty, Pane zástupov, Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie: »Postavím ti dom.« Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu.

1

mail   print   facebook   twitter