Hľadaný výraz: 2Sam 7,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud, Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať preň veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta?

1

mail   print   facebook   twitter