Hľadaný výraz: 2Sam 7,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ale to bolo, Pane, Bože, v tvojich očiach málo, nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, Pane, Bože.

1

mail   print   facebook   twitter