Hľadaný výraz: 2Sam 7,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Tu kráľ Dávid šiel, posadil sa pred Pána a hovoril: „Kto som ja, Pane, Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem?

1

mail   print   facebook   twitter