Hľadaný výraz: 2Sam 7,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami.

1

mail   print   facebook   twitter