Hľadaný výraz: 2Sam 20,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 I vyrazili za ním Joabovi mužovia, Kereťania a Feleťania a všetci hrdinovia. Vytiahli z Jeruzalema prenasledovať Bochriho syna Sebu.

1

mail   print   facebook   twitter