Hľadaný výraz: 2Sam 20,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Jeden z Joabových mužov ostal pri ňom stáť a volal: „Kto má rád Joaba a kto patrí Dávidovi: Za Joabom!“

1

mail   print   facebook   twitter