Hľadaný výraz: 2Sam 18,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Vojsko vytiahlo proti Izraelitom do poľa a bitka bola v Efraimskom lese.

1

mail   print   facebook   twitter