Hľadaný výraz: 2Sam 18,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Absolón si ešte zaživa vzal a postavil pomník v kráľovskom údolí, lebo si povedal: „Nemám syna, ktorý by udržal pamiatku môjho mena.“ Preto nazval pomník svojím menom a volajú ho podnes Absolónov pomník.

1

mail   print   facebook   twitter