Hľadaný výraz: 2Sam 16,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Keď kráľ došiel až k Bahurim, práve vychádzal odtiaľ muž z príbuzenstva Šaulovho domu, Gérov syn menom Semei. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal

1

mail   print   facebook   twitter