Hľadaný výraz: 2Sam 16,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Kráľ a všetok ľud, ktorý bol s ním, došiel unavený (k Jordánu), a tam sa občerstvil.

1

mail   print   facebook   twitter