Hľadaný výraz: 2Sam 15,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Všetko jeho mužstvo prešlo popri ňom; všetci Kereťania, všetci Feleťania a všetci Gétejci, šesťsto mužov, ktorí prišli za ním z Gétu, prešli popred kráľa.

1

mail   print   facebook   twitter