Hľadaný výraz: 2Sam 14,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ale žena z Tekuy povedala kráľovi: „Môj kráľovský pane, na mne bude vina a na dome môjho otca, kráľ však a jeho dom je nevinný.“

1

mail   print   facebook   twitter