Hľadaný výraz: 2Sam 13,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Ale Absolón naň naliehal, takže s ním pustil Amnona a všetkých kráľovských synov. (Absolón pripravil kráľovskú hostinu.)

1

mail   print   facebook   twitter