Hľadaný výraz: 2Sam 13,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Keď sa kráľ Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozhneval. (Ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amnona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený.)

1

mail   print   facebook   twitter