Hľadaný výraz: 2Sam 11,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Potom Dávid povedal Uriášovi: „Choď do svojho domu a umy si nohy!“ Uriáš odišiel z kráľovského domu a nasledoval ho kráľovský dar.

1

mail   print   facebook   twitter