Hľadaný výraz: 2Sam 10,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nato Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč.

1

mail   print   facebook   twitter