Hľadaný výraz: 2Sam 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Dávid sa spýtal mladíka, ktorý mu to rozprával: „Ako vieš, že Šaul a jeho syn Jonatán zomrel?“

1

mail   print   facebook   twitter