Hľadaný výraz: 2Sam 1,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien. (Ako matka jedináčka miluje, tak som ja miloval teba.)

1

mail   print   facebook   twitter