Hľadaný výraz: 2Sam 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A Dávid mu hovoril: „Tvoja krv nech je na tvojej hlave, veď ťa vlastné ústa usvedčili, keď vraveli: »Ja som zabil Pánovho pomazaného.«“

1

mail   print   facebook   twitter