Hľadaný výraz: 2Pt 2,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť.

1

mail   print   facebook   twitter