Hľadaný výraz: 2Mach 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 za panovania Demetria, v stošesťdesiatom deviatom roku.“ „My, Židia, písali sme vám v rokoch vrcholného súženia, ktoré na nás doľahlo, keď odpadol Jason so svojimi prívržencami od svätej zeme a od kráľovstva.

1

mail   print   facebook   twitter