Hľadaný výraz: 2Krn 8,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Vtedy šiel Šalamún do Asiongaberu a do Elatu na brehu mora v edomskej krajine.

1

mail   print   facebook   twitter