Hľadaný výraz: 2Krn 5,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť vyčnievať z archy spred príbytku, zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň.

1

mail   print   facebook   twitter