Hľadaný výraz: 2Krn 33,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Jeho modlitba, vypočutie, všetky jeho hriechy, nevera a miesta, na ktorých pred svojím pokorením vybudoval výšiny a postavil ašery a sochy, sú opísané v Príbehoch Hozaiáša.

1

mail   print   facebook   twitter