Hľadaný výraz: 2Krn 3,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Stĺpy postavil pred chrám, jeden sprava, druhý zľava; pravému dal meno Jáchin a ľavému Bóáz.

1

mail   print   facebook   twitter