Hľadaný výraz: 2Krn 28,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 pálil kadidlo v údolí Benenom a svojich synov previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraelitov.

1

mail   print   facebook   twitter