Hľadaný výraz: 2Krn 28,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Filištínci zase plienili v mestách Nížiny a júdskeho juhu, zaujali Betsames, Ajalon, Gaderot, Socho a jeho osady, Tamnu a jej osady a Gamzo s jeho osadami a usadili sa tam.

1

mail   print   facebook   twitter