Hľadaný výraz: 2Krn 25,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Vzali ho na kone a pochovali ho s jeho otcami v júdskom meste.

1

mail   print   facebook   twitter