Hľadaný výraz: 2Krn 25,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Od času, čo Amasiáš odstúpil od Pána, v Jeruzaleme proti nemu zosnovali sprisahanie. Ušiel do Lachisa, ale poslali za ním do Lachisa a zabili ho tam.

1

mail   print   facebook   twitter