Hľadaný výraz: 2Krn 25,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Amasiáš sa vzmužil, vyviedol svoj ľud, prišiel do Soľného údolia a porazili desaťtisíc Seiranov.

1

mail   print   facebook   twitter