Hľadaný výraz: 2Krn 25,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Nato Amasiáš oddelil oddiel, ktorý k nemu prišiel z Efraima, aby šiel domov. Oni sa veľmi nahnevali na Júdovcov a s rozpáleným hnevom sa vrátili domov.

1

mail   print   facebook   twitter